azpiegiturak

Gobernuak portuen kudeaketa bateratuko du, erakunde autonomo bat sortuta

hainbat

 Eusko Jaurlaritzak hilabete batzuk daramatza Portuei eta Itsas Garraioari buruzko Lege berria prestatzen. Horri buruz egindako zirriborroak berrikuntza handi bat planteatzen du: zuzenbide pribatuko erakunde publiko bat sortzea (Kaiak). Erakundeak eskumena izango luke Bizkai eta Gipuzkoako portu instalazio guztiak kudeatzeko, Bilbo eta Pasaiakoa izan ezik (horiek Espainiako Estatuarenak baitira). Horrenbestez, arrantza, merkataritza zein kirol portuak hartuko lituzke, eta ondorioz, Euskadiko Kirol Portuak erakundea desagertuko litzateke.

Tags: 

El Gobierno vasco unificará la gestión portuaria en un ente autónomo

Varios

El borrador de la nueva Ley de Puertos y Transporte Marítimo que prepara desde hace meses el Gobierno Vasco plantea como gran novedad la creación de un ente público de derecho privado, Kaiak, que tendría la potestad de gestionar de forma íntegra la totalidad de las instalaciones portuarias de Bizkaia y Gipuzkoa, salvo las de titularidad estatal de Bilbao y Pasaia. Abarcaría por tanto a los puertos pesqueros, comerciales y deportivos y supondría, de hecho, la desaparición de la actual sociedad de puertos deportivos EKP.

Tags: 

Azken Albisteak

Portfolio

Beha Euskal Herria Euskal Herri osoko aktualitate sozioekonomikoa bildu nahi duen ataria da. Gaindegiak sortua da, Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenerako behategia.

Harremanetarako

Beha Euskal Herria Gaindegiaren proiektua da. Gaindegiarekin harremanetan jartzeko:

Gaindegia

Gaindegiaren laguntzaileak